Fotovoltaika

Fotovoltaika – je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu.

Sme mladá a rýchlo rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá sa zaoberá získavaním energie z obnoviteľných zdrojov. Naša spoločnosť ponúka montáž, servis, revízie fotovoltaických systémov a kompletnú elektroinštaláciu v rodinných domoch.

Od roku 2014 sa venujeme najmä elektroinštaláciám v rodinných domoch, posledný rok dostávame dopyt aj na montáž fotovoltaických systémov. Keďže chceme napredovať, rozhodli sme sa naše služby rozšíriť. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne.

Navrhujeme systémy na Vašu spotrebu tak, aby neboli zbytočne výkonné.

Inštalácia fotovoltaiky na streche rodinného domu je komplikovaná záležitosť, jednoduchšie je, ak sa s jej výstavbou počíta už v dobe rekonštrukcie alebo výstavby rodinného domu. Jej inštaláciu v budúcnosti tak môžeme výrazne zjednodušiť a urýchliť. Samozrejme, nie každý v čase výstavby svojho rodinného domu počíta so všetkým. Fotovoltaiku je možné nainštalovať do každého rodinného domu, s technickým riešením Vám radi poradíme.

Viac o fotovolaike sa dozviete na www.majstri-fotovoltaiky.sk